Att ta jägarexamen

Proven för jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov på skjutbana. Det teoretiska provet är 70 frågor med svarsalternativ. Det krävs 60 rätt. De praktiska proven är hagelgevärsprov, grundprov för kulgevär och högviltsprov. Nedan är kostanden för de olika proven och eventuella omprovskostnader.
 
Teoretiskt prov                             250:-
Hagelgevärsprov                        400:-
Grundprov Kulgevär                   200:-
Högviltprov/kulgevär                  200:-
Totalt                                          1050:-          
 
Omprovsmoment för skytte 100:- 
Tilläggsserie 1 50:-
Tilläggsserie 2 50:-
 
Kostnad för ammunition tillkommer.
 
Nedan är länkar till kontaktpersoner i de två jaktorgansiationerna i Sverige som anordar provtagning, både teoretiskt och praktiskt. Kontakta dem för de prov du ska göra! Det spelar ingen roll vilken organisation du kontaktar. 
 

Kontaktuppgifter till provledare för Jägarexamen

På följande två länkar hittar ni provledare för både teoretiska och praktiska proven.

Provledare från Jägarnas riksförbund

Provledare från Svenska Jägareförbundet